onsdag 28. mai 2014

Husflidsmøte

Mandag 2. juni er det tid for siste møte før sommerferien.
Denne gangen skal vi på tur til Stordalen i Festvåg, og det
er smiing( spikking) som er tema.
Vi møtes ved Herredshuset kl. 18.00 og samordner kjøring 
til Svartvatnet. Derfra er der 20 minutter å gå i lett terreng 
fram til Stordalen. Her blir det bålkaffe og litt å bite i.
Alle som har lyst å være med er velkommen, både medlemmer
og ikkemedlemmer!

Styret i Bodø Husflidslag 2014

Leder: Vigdis Gamst                 47010994
Nestleder: Hermod Stordal       90174130
Kasserer: Tove Arntsen.            99237303
Sekretær: Evy Eide.                  48067125
Studieledere:
Kjellaug Nilsen                         95284502
Viktor Arntsen                           91681961
Styremedlemmer:
Mildrid L. Ramsvik                   48181003
Randi N. Eggestad.                    47010887
Vara: Liv Nedregaard.                97587204